Mon-Khmer Languages - working family tree

Family

Branch

Sub-branch | Sub-branch alternate

Language (L) | Language alternate (LA) | Dialect (D) | Dialect alternate (DA) | Language pejorative (LP)

ISO code

Remarks

 

 

 

 

 

 

MK

Aslian

Central Aslian | Senoic

Jah Hut (L) | Jah Het (LA)

jah

 

Lanoh (L) | Lanoh Jengjeng (D) | Lanoh Yir (D)

lnh

 

Sabum

sbo

closely related to Lanoh

Semai (L) | Senoi (LA) | Sengoi (LA) | Sakai (LP) | Central Sakai (LP) | Semai I (D) | Semai II (D) | Jelai (DA) | Perak I (D) | Perak II (D) | South Semai (D)

sea

 

Semnam (L)

ssm

closely related to Lanoh

Serau

 

single 'Sakai' wordlist

Temiar (L) | Temer (LA) | Seroq (LA) | Pie (LA) | Northern Sakai (LA) | Tembe' (D) | Tembi (DA)

tea

 

North Aslian | Semang

Batek (L) | Bateg (LA) | Batek Teq (D) | Batek Deq (DA) | Batek Nong (D) | Batek Iga (D) | Lebir (LA)

btq

 

Chewong (L) | Che' Wong (LA) | Cheq Wong (LA) | Siwang (LA)

cwg

 

Jehai (L) | Jehehr (LA) | Pangan (LA)

jhi

 

Kensiu (L) | Kensiw (LA) | Kensieu (LA) | Jarum (LA)

kns

 

Kintaq (L) | Kintaq Bong (LA) | Kenta (LA) | Kintaq Bong (LA) | Bong (LA)

knq

 

Mendriq (L) | Menri' (LA) | Menrik (LA) | Minriq (LA) | Menraq (LA)

mnq

 

Mintil (L) | Mitil (LA)

mzt

 

Tonga (L) | Mos (LA) | Satun (D)

tnz

 

South Aslian

Mah Meri (L) | Besisi (LA) | Betise' (LA) | Betisek (LA) | Cellate (LA) | Belandas (LA)

mhe

 

Semaq Beri (L) | Semaq Bri (LA) | Semoq Beri (LA) | Ulu Tembeling (LA)

szc

 

Semelai (L) | Semelai Bera (LA) | Serting (LA)

sza

 

Temoq (L) | Ulu Indau (LA)

tmo

 

Bahnaric

East Central Bahnaric

Cua (L) | Bong Miew (LA) | Bòng Mieu (LA) | Kol (D) | Kor (DA) |Cor (DA) | Traw (D) |

cua

 

North Bahnaric

Halang (L) | Salang (LA) | Koyong (D) | Duan (D) | Doan (DA)

hal, hld

 

 

Hre (L) | Hrê (LA) | Rabah (D) | Creq (D) | Kre (DA)

hre

 

Jeh (L) | Yaeh (LA) | Yeh (LA) | Gie (LA) | Die (LA) | Jeh Bri La (D) | Jeh Mang Ram (D)

jeh

 

Kaco' (L) | Kacho' (LA) | Kachah' (LA) | Romam (D) | Lamam (DA)

xkk, rmx

Lamam = clan name

Katua (L) | Ca Tua (LA)

kta

 

Kayong (L) | Kagiuong (LA) | Ca Giong (LA) | Katang (LA) |

kxy

 

Monom (L) | Bonom (LA) | Menam (LA) | Monam (LA)

moo

 

Rengao (L) | Röngao (LA) | Ro-Ngao (LA)

ren

 

Sedang (L) | Hadang (LA) | Hdang (LA) | Hoteang (LA) | Roteang (LA) | Rotea (LA) | Hotea (LA) | Xodang (LA) | Xa Dang (LA) | Cadong (LA) | Tang (LA) | Kmrang (LA) |

sed

 

Takua (L) | Quang Tin Katu (LA) | Langya (LA)

tkz

May be North Central Bahnaric

Todrá (L) | Didrah (D) | Didra (DA) | Podra (D) | Modra (D) | Kodra (D)

tdr

 

North Central Bahnaric

Alak (L) | Hrlak (LA) | Hlak (LA) | Harlak (LA) | Arak (LA) | Slouy (LA)

alk

 

South Central Bahnaric

Bahnar (L) | Bana (LA) | Tolo (D) | Golar (D) | Alakong (D) | A-La Cong (D) | Jolong (D) | Gio-Lang (DA) | Y-Lang (DA) | Bahnar Bonom (D) | Bomam (DA) | Kontum (D) | Krem (D)

bdq

Bonom = equal North Bahnaric Monom?

Tampuon (L) | Tamphuan (LA) | Tampuen (LA) | Tampuon (LA) | Campuon (LA) | Proon (LA) | Proons (LA) | Lamam (LA)

tpu

Lamam = clan name

South South Central Bahnaric

Central Mong (L) | Pnong (LA) | Budong (LA) | Budang (LA) | Phanong (LA) | Préh (D) | Pre (DA) | Bunör (D) | Bu Nar (DA) | Bu Rung (D) | Dih Bri (D) | Di-Pri (DA) | Bu Dang (D)

cmo

 

Chrau (L) | Chauro (LA) | Choro (LA) | Ro (D) | Tamun (D) | Jro (D) | Dor (D) | Doro (DA) | Prang (D) | Mro (D) | Voqtwaq (D) | Vajieng (D) | Chalah (D) | Chalun (D)

crw

 

Eastern Mnong (L) | Rölöm (D) | Rolom (DA) | Rolam (DA) | Rlam (DA) | Ralam (DA) | Central Rölöm (D) | Gar (D) | Kwanh (D) | Kuañ (DA) | Biat (D) | Bhiét (DA) |

mng

 

Maa (L) | Maaq (LA) | Ma (LA) | Maa (LA) | Chauma (D) | Che Ma (DA) | Ma Ngan (D) | Ma Xop (D) | Ma To (D) | Ma Krung (D)

cma

 

Southern Mnong (L) | Bunong (D) | Nong (DA) | Pnong (DA) | Prang (D) | Po Rang (DA)

mnn

 

Southern-Central Mnong (L) | Kraol (LA)

rka

 

Sre (L) | Srê (LA) | Koho (LA) | Köho (LA) | Coho (LA) | Caho (LA) | Kohor (LA) | Chil (D) | Kil (DA) | Til (DA) | Tring (D) | Trinh (DA) | Nop (D) | Xre Nop (DA) | Noup (DA) | Kalop (D) | Tu-Lop (DA) | Sop (D) | Lac (D) | Lat (DA) | Lach (DA) | Laya (D) | Rion (D) | Tala (D) | To La (DA) | Kodu (D) | Co-Don (DA) | Pru (D)

kpm

 

Stieng (L) | Xtieng (LA) | Xa-Dieng (LA) | Budíp (LA) | Rangah (LA) | Upper Stieng (LA) | Northern Stieng (LA) | Kediang (LA) | Rmang (LA) | Stieng Budeh (D) | Lower Stieng (DA) | Southern Stieng (DA)

sti, stt

 

West Bahnaric

Brao (L) | Braou (LA) | Brau (LA) | Proue (LA) | Brou (LA) | Love (LA) | Laveh (LA) | Rawe (LA) | Kravet (D) | Kowet (DA) | Khvek (DA) | Kavet (DA) | Krueng (D) | Kru'ng (DA) | Krung (DA)

brb, krv, krr

 

Cheng (L) | Jeng (LA) | Chiengceng (LA)

jeg

 

Laven (L) | Boloven (LA) | Boriwen (LA) | Lawen (LA) | Jaru (LA) | Jru' (LA) | Jruq (LA) | Juk (D) | Juuk (DA)

lbo

 

Nyaheun (L) | Nha Heun (LA) | Nyah Heuny (LA) | Hoen (LA) | Nia Hoen (LA) | Hun (LA) | Hin (LA) | Niahon (LA) | Nyahön (LA) | Yaheun (LA)

nev

 

Oi (L) | Oy (LA) | Huei (LA) | Sork (D) | Sok (DA) | Sawk (DA) | The (D) | Indri (D) | Inthi (DA) | Inn Tea (DA) | Sapuan (D) | Sapuor (DA) | Sapouan (DA) |

oyb, skk, spu

 

Su' (L) | Suq (LA) | Su (LA) | Souk (LA) | Su (LA)

sqq

ISO codes confuse with Sork

West Central Bahnaric

Tariang (L) | Talieng (LA) | Taliang (LA) | Trieng (LA) | Kasseng (D) | Karseng (DA) | Kaseng (DA)

tdf, stg, kgc

 

Katuic

Central Katuic

Ir (L) | Yir (LA) | In (LA) | Inh (LA) | Hin (LA) | Ong (D) | Tong (DA) | Hantong' (DA) | Lower Ta'oih (DA)

irr, oog, tto

 

Ngeq (L) | Ngeh (LA) | Nge' (LA) | Ngae (LA) | Kriang (LA) | Nkriang (LA) | Khlor (D) | Lor (DA)

ngt

 

Ta'oih (L) | Upper Ta'oih (LA) | Ta-Oy (LA) | Ta-Oi (LA) | Tau Oi (LA) | Ta Hoi (LA) | Ha'aang (D) | Sa'ang (DA) | Katang (D) | Kattang (DA) | Kataang (DA)

tth, kgd

 

East Katuic

High Katu (L) | Eastern Katu (LA) | Phương (LA) | Phuang (LA) | Phuong (LA) | Phuong Catang (LA)

ktv, phg

 

Katu (L) | Low Katu (LA) | Western Katu (LA) | Kantu (D) | Triw (D) | Dakkang (D) | Daak Kang (DA) | Kalum (D) |

kuf

 

North Katuic

Pacoh (L) | Paco (LA) | Pokoh (LA) | Bo River Van Kieu (D) | Tareng (D) | Ta'oih (D) | Pahi (D) | Ba-Hi (DA)

pac

Ta'oih is a district name applied to various lects

West Katuic

Bru (L) | Bruu (LA) | Sô (D) | So (DA) | Mankong (D) | Truy (D) | Tri (D) | Tari (DA) | Chali (DA) | Van Kieu (D) | Leu (D) | Ca-Lo (DA) | Galler (DA) | Khua (D) | Katang (D)

bru, brv, sss, xhv

 

Kuy (L) | Kui (LA) | Kuoy (LA) | Kuuy (LA) | Kuay (LA) | Cuoi (LA) | Souei (LA) | Sui (LA) | Suai (LA) | Suay (LA) | Suoi (LA) | Soai (LA) | Suei (LA) | Chang (D) | Nheu (D) | Yeu (D) | Yeu (DA) | Yoe (DA) | Ntaw (D) | Mhai (D) | Nanhang (D)

kdt, nyl

 

Khasian

 

Khasi (L) | Standard Khasi (LA) | Kahasi (LA) | Khasiyas (LA) | Khuchia (LA) | Kassi (LA) | Khasa (LA) | Khashi (LA) | Bhoi Khasi (D) | Lakadong (D)

kha

 

Mnar (L) | Pnar (LA) | Synteng (D) | Jaintia (DA) | Nongtung (D)

pbv

 

War (L) | Waar (LA) | Amwi (D) | Jirang (D)

aml

 

Khmeric

 

Khmer (L) | Cambodian (LA) | Standard Khmer (LA) | Central Khmer (LA) | Modern Khmer (LA) | Cardomon Khmer (D) | Western Khmer (DA) | Royal Khmer (D)

khm

 

Middle Khmer (L)

 

 

Old Khmer (L)

 

 

Surin Khmer (L) | Northern Khmer (LA)

kxm

 

Khmuic

Bit

Bit (L) | Khabit (LA) | Khbit (LA) | Phsing (LA) | Phsin (LA)

bgk

 

Iduh

O Du (L) | Iduh (LA) | 'Iduh (LA) | Tay Hat (LA) | Hat (LA) | Haat (LA)

tyh

 

Khao-Khang 

Khang (L) | Kháng (LA) | Khaang (LA) | Tayhay (LA) | Tay Hay (LA) | Xa (LA) | Xá Khao (LA) | Xa Xua (LA) | Xa Suak (LA) | Xa Don (LA) | Xa Dang (LA) | Xa Hoc (LA) | Xa Ai (LA) | Xa Bung (LA)

kjm

 

Khao (L) | Xá Khao (LA)

xao

 

Khmu

Khmu (L) | Kmhmu (LA) | Kmhmu' (LA) | Khmu' (LA) | Khamu (LA) | Kamu (LA) | Kammu (LA) | Khamuk (LA) | Kamhmu (LA) | Khomu (LA) | Mou (LA) | Theng (LA) | Tenh (LA) | Thenh (LA) | Lao Terng (LA) | Khmu Uu (D) | Khmu Cuang (DA) | Nghê An Khmu (D) | Pung Soa Khmu (D) | Khmu Lue (D) | Huay Yen Khmu (D) | Om Kae Khmu (D) | Khmu Rook (D) | Khmu Rok (DA) | Kammu Yuan (D) | Khroong (D) | Krong (DA) | Khmu Khwen (D) | Khuen (DA) | Khween (DA) | Khuoen (DA)

kjg, khf

 

Khsing-Mul

Khsing-Mul (L) | Ksing Mul (LA) | Xinh Mul (LA) | Xinh-Mun (LA) | Xin Mul (LA) | Sing Mun (LA) | Puoc (LA) | Pou Hoc (LA) | Puhoc (LA) | Puok (LA) | Pua (LA) | Lao Muh (LA) | Kha Niang (LA)

puo

 

Mal-Phrai

Lua' (L) | East Pua Pray (LA) | Pray (LA)

prb

 

Mal (L) | Madl (LA) | Thin (LA) | T'in (LA) | Htin (LA) | Ht'in (LA) | Tin (LA) | Khatin (LA)

mlf

 

Phay (L) | Phai (LA) | Pray (LA) | Thung Chan Pray (LA)

prt

 

Pray (L) | Prai (LA)

pry

 

Mlabri

Mlabri (L) | Mla (LA) | Mla Bri (LA) | Mabri (LA) | Mrabri (LA) | Yumbri (LA) | Ma Ku (LA) | Yellow Leaf (LA) | Phi Thong Luang (LA) | Mlabri α (D) | Mlabri β (D)

mra

 

Phong

Phong (L) | Pong (LA) | Kniang (LA) | Khaniang (LA) | Kenieng (LA) | Keneng (LA) | Lao Phong (LA) | Phong Lan (D) | Phong Phen (D)

pnx

 

Monic

 

Middle Mon (L) | Late Middle Mon (D)

 

 

Mon (L) | Mun (LA) | Talaing (LA) | Peguan (LA) | Ramañña (LA) | Central Mon (D) | Mataban-Moulmein (DA) | Mon Te (DA) | Northern Mon (D) | Pegu (DA) | Mon Tang (DA) | Southern Mon (D) | Ye (DA) |Mon Nya (DA) | Lampun Mon (D)

mnw

 

Nyahkur (L) | Nyah Kur (LA) | Nyakur (LA) | Niakuol (LA) | Niakuoll (LA) | Nyahkur Petchabun (D) | Chaobon (LP) | Chaodon (LP) | Lawa (LP)

cbn

 

Old Mon (L) | Dvaravati Mon (D) | Late Old Mon (D)

 

 

Nicobaric

 

Car (L) | Car Nicobarese (LA) | Pu (LA)

caq

 

Chaura (L) | Chowra (LA) | Tutet (LA)

crv

 

Nancowry (L) | Nancoury (LA) | Central Nicobarese (LA) | Nicobar (LA) | Camorta (D) | Kamorta (DA) | Katchal (D) | Kachel (DA) | Tehnu (DA) | Trinkut (D) | Trinkat (DA)

ncb

 

South Nicobarese (L) | Nicobara (LA) | Condul (D) | Kondul (DA) | Great Nicobar (D) | Little Nicobar (D) | Milo (D) | Sambelong (D) | Tafwap (D)

nik

 

Teressa (L) | Taih-Long (LA) | Bompoka (D) | Bompaka (DA) | Pauhut (DA)

tef

 

Palaungic

Eastern Palaungic | Palaung-Riang

Danau (L) | Danaw (LA) | Kano' (LA) | Kano' Chon (LA)

dnu

 

Lamet (L) | Lemet (LA) | Kha Lamet (LA) | Khamet (LA) | Khamed (LA) | Rmeet (LA) | Upper Lamet (D) | Lower Lamet (D)

lbn

 

Na-eang (L) | Liang (LA) | Flowery Palaung (LA) | Na-ang (D)

 

 

Palaung (L) | Silver Palaung (LA) | Ngwe Palaung (LA) | Pale (LA) | Palay (LA) | Di-Ang (LA) | Darang (LA)

pce

 

Riang (L) | Yin (LA) | Yang (LA) | Yang Wan Kun (LA) | Black Karen (LA) | Yanglam (LA) | Black Yang (LA) | Riang-Lang (D) | Riang-Sek (D) | Liang Sek (DA) | Black Riang (D) Striped Karen (DA) | Yinnet (DA) | Ranei (DA) |

ril, yin

 

Rumai (L) | Ruomai (LA) | Humai (LA) | Palaung Rumai (LA)

rbb

 

Ta-ang (L) | De Ang (LA) | Gold Palaung (LA) | Shwe (D) | Shwe Palaung (DA) | Ka-ang (D)

pll

 

Waic

Blang (L) | Bulang (LA) | Plang (LA) | Pulang (LA) | Kawa (LA) | K'ala (LA) | Kontoi (LA) | Samtao of Burma (LA) | Phang (D) | Kem Degne (D) | Awa (D) | A'erwa (DA)

blr, stu

 

Lawa (L) | Mae Sariang (LA) | Lava (LA) | Luwa (LA) | Lua (LA) | L'wa (LA) | Lavua (LA) | Lavüa (LA) | Mountain Lawa (LA) | Lawa Bo Luang (D) | Lawa Umphai (D)

lwo

 

Phalok (L) | Phalo (LA) | Eastern Lawa (LA) | Khalo (LA) | Mae Rim Lawa (LA)

lwl

 

Wa (L) | Paraok (LA) | Praok (LA) | Parauk (LA) | Baraog (LA) | Va (D)

wbm, prk

 

Mangic

Mang (L) | Mang U (LA) | Xá Mang (LA) | Xá Ó (LA) | Nieng Ó (LA) | Chaman (LA) | Manbu (LA) | Ba'e (LA) | Xá Lá Vàng (LA)

zng

 

Bolyu (L) | Lai (LA) | Palju (LA) | Palyu (LA) | Polyu (LA)

ply

 

Bugan (L) | Pukan (LA) | Hualo (LA) | Huazu (LA) 

bgh

 

Bogan (L) | Bengan (LA)

bbh

 

Buxinhua (L)

bxt

 

Kemiehua (L)

kfj

 

Kuanhua (L)

xnh

 

Western Palaungic | Angkuic

Angku (L)

 

 

Hu (L)

huo

 

Kiorr (L) | Col (LA) | Con (LA) | Samtao of Laos (LA) | Saamtaaw (LA)

xko, cno

 

Kon Keu (L)

kkn

 

Mok (L) | Amok (LA) | Yā-āng Lawa (LA) | Hsen-Hsum (LA) | Man Met (LA) | Manmit (LA) | Manmi (LA)

mqt, mml

 

Tai Loi (L) | Loi (LA) | Tailoi (LA) | Wakut (LA) | Monglwe (LA) | Doi (D)

tlq

 

U (L) | Pouma (LA) | P'uman (LA) | Pàngpǐn U (D) | Shāhé U (D) | Zhènkáng U (D) | Bǎoshān U (D) | Sǐmáo U (D)

uuu

 

Pearic

 

Chong (L) | Chawng (LA) | Shong (LA) | Xong (LA)

cog

 

Pear of Kompong Thom (L) | Por (LP)

pcb

 

Samray (L) | Somray (LA) | Samrai (LA) | Samre (LA) | Western Pear (LA)

smu

 

Samre (L) | East Pear (LA)

sxm

 

Sa'och (L) | Sauch (LA) | Saotch (LA) | Chu-ng (LA) | Tchiong (LA)

scq

 

Song (L) | Chong of Trat (LA) | Chong of Mương Kratt (LA)

 

 

Su'ung (LA) | Suoy (LP) | Pear (LP)

syo

 

Vietic

Central Vietic | Pong-Chut

Pong (L) | Phong (LA) | Poong (LA) | Liha (D) | Ly Hà (DA) | Toum (D) | Tum (DA) | Hung (D)

hnu

 

Tho (L) | Th (L) | Cuối (D) | Cuoi (DA) | Cuoi Cham (DA)

tou

 

Arem (L) | A-Rem (LA) | Chomrau (LA) | Chombrau (LA) | Umo (LA)

aem

 

Bo (L)

bgl

 

Chut (L) | Chứt (LA) | Sách (D) | Rục (D) | Mày (D)

scb

 

Kri (L) | Maleng Kri (LA) | Krìì (LA) | Sô Salang (LA) | Harème (LA) | Kha Phong (D) | Phóng (DA) | Phòòngq (DA) | Maleng Brô (D) | Mlengbrou (DA)

scb

 

Maleng (L) | Malieng (LA) | Mã Liềng (LA) | Malang (D) | Pakatan (DA) | To'e (DA) | Hareme (DA) | Arem (DA) | Atel (D) | Arao (D) | Thémarou (DA)

pkt

 

East Vietic | Viet-Muong

Muong (L) | Mương (LA) | Thang (D) | Wang (D) | Mol (D) | Mon (DA) | Mual (DA) | Moi 1 (D) | Boi Bi (D) | Moi Bi (DA) | Ao Tá (D) | Au Tá (DA)

mtq

 

Nguon (L) | Nguồn (LA) | Ngouan (LA)

nuo

 

Vietnamese (L) | Kinh (LA) | Annamese (LA) | Annamite (LA) | Northern Vietnamese (D) | Tonkinese (DA) | Hanoi Vietnamese (DA) | Central Vietnamese (D) | Hue Vietnamese (DA), Southern Vietnamese (D) | North Central Vietnamese (D) | Vinh Vietnamese (DA)

vie

 

West Vietic

Thavung (L) | So Thavung (LA) | Sotawueng (LA) | Ahlao (LA) | Ahao (D) | Aheu (D) | Phôn Soung (DA) | Phonesoung (DA) 

thm